Tạp chí Doanh nghiệp Hội nhập

Yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng; hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 - 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chàng sinh viên ngành tài chính thành công mở hơn 200 nhà hàng