Tạp chí Doanh nghiệp Hội nhập

Tập trung các giải pháp kiềm chế áp lực tăng giá

Tình hình kinh tế-xã hội 5 tháng năm 2024 tiếp tục xu hướng tích cực, nhưng chỉ số CPI bình quân 5 tháng của năm 2024 tăng 4,03% so với cùng kỳ. Do vậy kiềm chế lạm phát đang là mục tiêu, là thách thức của Chính phủ.