Nhà thầu phải công khai năng lực hoạt động xây dựng

Pháp luật doanh nghiệp | 17:23:08 12/01/2016

Bạn đọc hỏi:
Công ty của tôi trúng gói thầu khảo sát xây dựng. Công ty đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện năng lực và đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia. Hiện Công ty làm thủ tục đăng ký thông tin năng lực hoạt động với Sở Xây dựng, nhưng chưa hoàn thiện. Công ty của tôi cũng đã ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và đang thực hiện công việc. Hiện chủ đầu tư đang xem xét lại tư cách nhà thầu của công ty với lý do chưa đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng. Tôi xin hỏi, như vậy công ty của tôi có vi phạm quy định không?   du-an-duong-cao-toc-ha-noi-hai-phong Ảnh minh họa Trả lời :
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý.
Vì vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát xây dựng thì tổ chức phải thực hiện việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. DN&HN

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập