Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh nghiệp Việt

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh nghiệp Việt

Khi áp dụng theo chuẩn mực quốc tế, hệ thống kế toán, kiểm toán sẽ phản ánh thông tin sát thực hơn, tạo điều kiện cho người điều hành quản trị doanh nghiệp (DN) ra các quyết định chính xác. Mặt khác, hiện một số DN Việt Nam đã tham gia thị trường vốn quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ yên tâm hơn về các thông tin được công bố đạt chuẩn.
1 2