Chàng sinh viên ngành tài chính thành công mở hơn 200 nhà hàng