Ảnh – Video ấn tượng

 
 

 
 

Quảng cáo

SHB SHB SHB SHB SHB

Thông báo mời thầu

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Trường Thành

Địa Chỉ: Thôn Nậm Cưởm - xã Nậm Búng - huyện Văn Chân - tỉnh Yên Bái.

Dự Án: Công trình thủy điện Pá Hu

Địa Điểm: Huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

Hợp Đồng: Khảo sát địa hình - địa chất phục vụ công tác Lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Pá Hu.

Thời điểm thông báo mời thầu: 05/09/2014

Thời điểm phát hành HS MT: 10/09/2014

Thời điểm đóng thầu: 10/10/2014

-----------------------------------------

Thông báo mời thầu

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Trường Thành

Địa Chỉ: Thôn Nậm Cưởm - xã Nậm Búng - huyện Văn Chân - tỉnh Yên Bái.

Dự Án: Công trình thủy điện Pá Hu

Địa Điểm: Huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

Hợp Đồng: Tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Pá Hu

Thời điểm thông báo mời thầu: 26/09/2014

Thời điểm phát hành HS MT: 01/10/2014

Thời điểm đóng thầu: 30/10/2014

-----------------------------------------

Thông báo mời thầu

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Trường Thành

Địa Chỉ: Thôn Nậm Cưởm - xã Nậm Búng - huyện Văn Chân - tỉnh Yên Bái.

Dự Án: Công trình thủy điện Pá Hu

Địa Điểm: Huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

Hợp Đồng: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình đường thi công vận hành - dự án thủy điện Pá Hu.

Thời điểm thông báo mời thầu: 04/03/2015

Thời điểm phát hành HS MT: 06/03/2015

Thời điểm đóng thầu: 02/04/2015

-----------------------------------------

Thông báo mời thầu

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Trường Thành

Địa Chỉ: Thôn Nậm Cưởm - xã Nậm Búng - huyện Văn Chân - tỉnh Yên Bái.

Dự Án: Công trình thủy điện Pá Hu

Địa Điểm: Huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

Hợp Đồng: Tư vấn Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thủy điện Pá Hu.

Thời điểm thông báo mời thầu: 18/02/2016

Thời điểm phát hành HS MT: 22/02/2016

Thời điểm đóng thầu: 21/03/2016

 
 

Back To Top