Khởi nghiệp thất bại: Vì đâu ?

Khởi nghiệp thất bại: Vì đâu ?

Nhiều người nói vui 'khởi nghiệp' có một nửa của 'thất nghiệp' và 'tội nghiệp'. Tức khởi nghiệp không dễ. Vậy cái gì là nguyên do số 1 có thể làm bạn rơi vào một trong hai chữ 'nghiệp' đáng sợ đó đây?
1 2