Sắp lộ diện gia đình giàu nhất giới ngân hàng Việt ?

Sắp lộ diện gia đình giàu nhất giới ngân hàng Việt ?

Chủ tịch Techcombank cùng người có liên quan đang nắm tới hơn 198,4 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 17,0275% vốn điều lệ ngân hàng. Tổng giá trị của số cổ phiếu này ước tính lên tới 25.403 tỷ đồng.
1 2