Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập số tháng 11.2023: Chuyên đề "Cần Thơ vùng đất chín Rồng cất cánh"

09:39 21/12/2023

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Cần Thơ “là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng"....