#Ukraina

  • Naftogaz, hãng dầu khí Ukraine vỡ nợ

    Naftogaz, hãng dầu khí Ukraine vỡ nợ

    14:16 27/07

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?