Nhà hàng Long Phụng

"Lùm xùm" núp bóng kinh doanh hay trò bịp bợm của một doanh nghiệp?

Không được doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các dự án, nhưng người dân vẫn sẵn sàng bỏ vốn cho doanh nghiệp đầu tư để mong kiếm lợi nhuận lên đến 100% trong vòng 20 tháng. Vốn và lãi trả cho nhà đầu tư được doanh nghiệp lấy từ kinh doanh hàng hóa hay từ nguồn huy động của chính người dân? Người tham gia đầu tư trước thì may mắn lấy đủ cả vốn lẫn lãi, còn người đầu tư sau thì sẽ thế nào nếu như công ty không “hút” thêm được vốn? Đây là thực trạng đang diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk và tiếp tục lan rộng ra nhiều tỉnh thành trong nước.
1 2