Các tỷ phú dưới 30 tuổi hưởng lợi từ các khoản thừa kế khổng lồ