Khu nhà ở PLAND Ruby Triệu Sơn và PLAND Ruby Sao Vàng không phải “dự án”

Khu nhà ở PLAND Ruby Triệu Sơn và PLAND Ruby Sao Vàng không phải “dự án”

Vừa qua, bạn đọc là những khách hàng kinh doanh bất động sản có đặt câu hỏi: Khu nhà ở PLAND Ruby Triệu Sơn và Khu nhà ở PLAND Ruby Sao Vàng có phải “dự án” hay không?

Lưu ý về việc đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất

Lưu ý về việc đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất

Pháp luật Việt Nam về chế định doanh nghiệp chế xuất đã có 40 năm nay, góp phần đáng kể vào việc thu hút tổng vốn đầu tư FDI (vốn đăng ký và vốn giải ngân) của cả nước trong từng thời kỳ phát triển kinh tế, góp phần đáng kể vào việc chuyển cán cân thương mại của Việt Nam từ nhập siêu, đến cân bằng và sang xuất siêu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn đang tồn tại nhiều vấn đề pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành lập và hoạt động đầu tư kinh doanh của loại hình doanh nghiệp này.

Lưu ý khi áp dụng nghĩa vụ hạn chế thiệt hại của bên bị vi phạm hợp đồng

Lưu ý khi áp dụng nghĩa vụ hạn chế thiệt hại của bên bị vi phạm hợp đồng

Theo quy định của pháp luật khi một bên chủ thể trong hợp đồng vi phạm nghĩa vụ thì sẽ phải chịu những chế tài pháp lý như buộc thuộc hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng, buộc bồi thường thiệt hại, tạm dừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng.

Sản phẩm dinh dưỡng y tế phải đáp ứng các yêu cầu nào?

Sản phẩm dinh dưỡng y tế phải đáp ứng các yêu cầu nào?

Trước thắc mắc của Công ty TNHH Thương mại Thuận Phát Food liên quan đến phân loại các mặt hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng y tế, Tổng cục Hải quan cho rằng, để được coi là sản phẩm dinh dưỡng y tế thì sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu tối thiếu theo quy định.

Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc đối với bên thứ ba trong xây dựng

Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc đối với bên thứ ba trong xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Về tính bảo mật trong trọng tài

Về tính bảo mật trong trọng tài

Tính bảo mật là một trong những ưu điểm chính nổi trội và là thuộc tính cần thiết của trọng tài, là lý do quan trọng để các bên tranh chấp lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, làm cho trọng tài thương mại trở thành phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến trong đầu tư kinh doanh quốc tế.

Chế định hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự Trung Quốc năm 2020

Chế định hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự Trung Quốc năm 2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc lần thứ 13 và kỳ họp thứ ba của Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc lần thứ 13 đã thông qua Bộ luật Dân sự đầu tiên của Trung Quốc. Bộ luật Dân sự bao gồm 1.260 điều và được chia thành 8 phần sau: (1) Các quy định cơ bản, (2) Quyền tài sản, (3) Hợp đồng, (4) Quyền nhân thân, (5) Hôn nhân và gia đình, (6) Quyền thừa kế và (7) Quyền sở hữu trí tuệ; và (8) các phụ lục.

Về vấn đề rà soát lại phán quyết trọng tài

Về vấn đề rà soát lại phán quyết trọng tài

Theo Luật trọng tài thương mại 2010 (LTTTM), Phán quyết Trọng tài (PQTT) là quyết định của Hội đồng Trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Tái khởi động đầu tư kinh doanh trong và sau đại dịch Covid 19 – Một số lưu ý pháp lý cho doanh nghiệp

Tái khởi động đầu tư kinh doanh trong và sau đại dịch Covid 19 – Một số lưu ý pháp lý cho doanh nghiệp

Đại dịch nào rồi cũng qua đi. Môi trường và cơ hội kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn, rộng lớn hơn. Nhằm góp phần nhỏ bé cùng doanh nghiệp chuẩn bị tâm, thế và lực trong tái khởi động đầu tư kinh doanh trong và sau đại dịch Covid 19, bài viết này đề cập một số lưu ý về pháp lý cho doanh nghiệp trong gia nhập chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu

Về tính độc lập của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Về tính độc lập của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tính độc lập của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thể hiện trên hai phương diện chủ yếu, gồm tính độc lập của thỏa thuận trọng tài và tính độc lập của trọng tài viên.

Một số lưu ý về quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Một số lưu ý về quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Tính độc lập, thân thiện và hiệu quả, đáp ứng tối đa quyền tự do thỏa thuận của các bên, quá trình tố tụng minh bạch, bảo mật của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là những nhân tố quan trọng để các bên có được thỏa thuận trọng tài, lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Áp dụng một số điều của Bộ Luật lao động 2019 trong thời kì dịch bệnh Covid

Áp dụng một số điều của Bộ Luật lao động 2019 trong thời kì dịch bệnh Covid

Dẫn chiếu dưới đây có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề lao động trong thời kỳ dịch bệnh phù hợp với quy định pháp luật.

Bất cập về việc doanh nghiệp và người lao động đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên tai

Bất cập về việc doanh nghiệp và người lao động đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên tai

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2021, tuy nhiên đã có bất cập pháp lý cần sớm được sửa đổi bổ sung, nhằm thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid 19.

Miễn, giảm thuế cần công bằng

Miễn, giảm thuế cần công bằng

Bốn nhóm giải pháp liên quan đến miễn, giảm thuế vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thể hiện sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp

Về miễn trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo điều 79 Công ước của Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Về miễn trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo điều 79 Công ước của Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Việc đình trệ sản xuất, việc chính phủ của một bên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid đã làm phát sinh những trở ngại chưa từng có đối với việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Về việc gửi thông báo, tài liệu trong trọng tài quy chế theo Luật Trọng tài Việt Nam

Về việc gửi thông báo, tài liệu trong trọng tài quy chế theo Luật Trọng tài Việt Nam

Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài mà các bên có thỏa thuận trọng tài lựa chọn để giải quyết vụ tranh chấp.

Về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài- góc nhìn từ Luật Đầu tư 2020

Về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài- góc nhìn từ Luật Đầu tư 2020

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và luật khác có liên quan, điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên mà nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh.

Một số bất cập pháp lý trong thực tiễn thi hành Luật Đầu tư 2020

Một số bất cập pháp lý trong thực tiễn thi hành Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (Luật Đầu tư 2020). Mặc dù mới thực thi được hơn 7 tháng nhưng đã phát sinh vướng mắc, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về đầu tư. Bài viết này tập hợp và phản ánh lại cho doanh nghiệp một số bất cập pháp lý trong thực tiễn thi hành Luật Đầu tư 2020 theo công điện số 1079/CD-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính Phủ.

Một số lưu ý trong việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức công tư do nhà đầu tư tư nhân đề xuất

Một số lưu ý trong việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức công tư do nhà đầu tư tư nhân đề xuất

Dưới đây là một số lưu ý cho doanh nghiệp trong quy định của Luật đầu tư PPP về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP do nhà đầu tư tư nhân đề xuất.

Về vấn đề thông báo trong tố tụng trọng tài trong thực tiễn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Trung Quốc

Về vấn đề thông báo trong tố tụng trọng tài trong thực tiễn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Trung Quốc

Việc được công nhận và thi hành phán quyết trọng tài rất quan trọng, nhằm đảm bảo đạt được mục đích và lợi ích cuối cùng của bên được thi hành trong vụ kiện. Trong thương mại và đầu tư quốc tế, trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp thường được các bên trong giao dịch lựa chọn, một trong những lý do rất quan trọng là việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài có tính khả thi cao hơn so với việc công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài.