Chiến lược 'thắt lưng buộc bụng' của ông chủ Shopee

Trong năm qua, Forrest Li - CEO của tập đoàn Sea, công ty mẹ của Shopee đã sa thải hàng ngàn nhân sự, ban lãnh đạo tự nguyện không nhận lương, giảm chi phí công tác,... nhằm giúp công ty đạt lợi nhuận lần đầu tiên sau 15 năm hoạt động.

Triển vọng phát triển năng lượng mới hướng tới mục tiêu Net Zero tại Việt Nam