Công nhận thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Những di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 5 loại hình: Tri thức dân gian, Lễ hội truyền thống, Nghề thủ công truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng.
 • Phân tích xu hướng du lịch mới từ Hội chợ VITM Hà Nội 2024

  Phân tích xu hướng du lịch mới từ Hội chợ VITM Hà Nội 2024

  20:15 14/04
 • Khả năng khôn khéo về chính trị của Elon Musk

  Khả năng khôn khéo về chính trị của Elon Musk

  11:10 13/04
 • Công nhận thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  Công nhận thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  22:18 12/04