Cần quy định mức thù lao tối thiểu đại lý bán lẻ xăng dầu

Trong đơn kiến nghị khẩn gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, 250 chủ doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết: Một số quy định về kinh doanh xăng dầu đang khiến họ lỗ nặng, kiệt quệ. Tối 4/2, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Bộ vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về một số đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu.
  • Cần quy định mức thù lao tối thiểu đại lý bán lẻ xăng dầu

    Cần quy định mức thù lao tối thiểu đại lý bán lẻ xăng dầu

    21:48 04/02
  • Sẽ sửa đổi, bổ sung nghị định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

    Sẽ sửa đổi, bổ sung nghị định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

    11:24 04/02

Talkshow 17/1/2023: Khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa