Robot hình người được các ông lớn ngành công nghệ đầu tư cả trăm triệu USD