Thị trường nào tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng qua?

08:00 01/08/2022

Trong 7 tháng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động ngoài nước. Theo đó Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tiếp tục là các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng qua.

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản. (Nguồn: Vietnamtimes.org.vn)
Lao động Việt Nam tại Nhật Bản. (Nguồn: Vietnamtimes.org.vn). 

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng năm 2022, các đơn vị đã đưa 56.863 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 63,2% mục tiêu kế hoạch năm. Bộ  Lao động-Thương binh và Xã hội đánh giá, với số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục duy trì ổn định, việc thực hiện kế hoạch đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 8.7.2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đàm phán với cơ quan chức năng của Israel về Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Israel, dự thảo Biên bản thỏa thuận (MOU) về lao động nông nghiệp với Australia, xây dựng Thỏa thuận về tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Thái Lan, hoàn thiện Bản ghi nhớ về di cư lao động có kỹ năng và trao đổi kiến thức với Cộng hòa liên bang Đức; trao đổi “Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia".

An Nguyên