Lào Cai phấn đấu trong năm 2022 có thêm 30 sản phẩm OCOP

09:04 18/03/2022

Năm 2022, Lào Cai đưa ra mục tiêu có thêm ít nhất 30 sản phẩm mới đạt chuẩn OCOP. Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các huyện, thị xã, thành phố được chứng nhận OCOP. Triển khai xây dựng và phát triển các làng, bản, điểm du lịch nông thôn. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Ảnh: Tư liệu
Ảnh: Tư liệu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Lào Cai xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý chương trình OCOP các cấp và sự hiểu biết của cộng đồng. Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn về đánh giá chất lượng sản phẩm. Tổ chức đào tạo cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, tập huấn kỹ năng bán hàng/thương mại điện tử (sàn OCOP, kết nối OCOP...)

Cùng với đó hỗ trợ hoàn thiện các nhãn hiệu sở hữu trí tuệ sản phẩm tham gia chu trình OCOP; hỗ trợ bổ sung Logo OCOP cho sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn tiên tiến cho các sản phẩm tiềm năng, giới thiệu vùng nguyên liệu trọng điểm liên kết sản xuất sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh; quảng bá xúc tiến thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng Website; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm OCOP… Tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm được công nhận OCOP tham dự, trưng bày sản phẩm tại hội chợ OCOP thường niên tại tỉnh Quảng Ninh; hỗ trợ xây dựng Dự án điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai.

PVLC