Hòa Bình: 7 doanh nghiệp nợ trên 20 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

09:02 23/05/2024

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, đến ngày 21/5 trên địa bàn tỉnh có 7 doanh nghiệp nợ trên 20 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty Cổ phần khai khoáng Sahara nợ 4.130.589.652 đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên nợ 9.576.151.337 đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh nợ 1.394.924.000 đồng; Doanh nghiệp Tư nhân Xí nghiệp xây dựng Trung Dũng nợ 3.846.817.860 đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Mạnh Cường nợ 424.724.250 đồng; Công ty TNHH Nam Sơn nợ 382.203.822 đồng; Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Hòa Bình nợ 262.758.337 đồng.

Để thực hiện nghiêm việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường  Hòa Bình yêu cầu các tổ chức được cấp Giấy phép khai khoáng sản còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan thuế; gửi bản sao chứng từ nộp tiền cấp quyền về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi tổng hợp, thực hiện và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với các đơn vị cố tình chây ỳ, không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, đề xuất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh tước hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình