Doanh thu quý II của Chứng khoán SSI tăng 26% so với cùng kỳ

DNHN - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của Công ty CP Chứng khoán SSI đạt lần lượt 1.741,8 tỷ đồng và 703,5 tỷ đồng, tăng 26% và 8% so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty CP Chứng khoán SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.244,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của SSI đạt 1.255 tỷ đồng. Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận.

Tại ngày 30/06/2021, Công ty có tổng tài sản 41,538.3 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với đầu năm.

Doanh thu quý II của Chứng khoán SSI tăng 26% so với cùng kỳ
Doanh thu quý II của Chứng khoán SSI tăng 26% so với cùng kỳ. 

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II đạt 15,539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm. Kết quả, doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2.1 lần so với cùng kỳ.Trong quý II, doanh thu môi giới chứng khoán của SSI đạt 369.8 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với quý II/2020.

Quý II, SSI đã chốt lời hơn 217 tỷ đồng đối với cổ phiếu, chứng quyền niêm yết và gần 66 tỷ đồng với trái phiếu. Trong đó, một số khoản chốt lời nổi bật là HPG (17.8 tỷ đồng), FPT (30.9 tỷ đồng), TCB (47.4 tỷ đồng), OPC (34.4 tỷ đồng), STB (31.3 tỷ đồng), MBB (27.1 tỷ đồng).

Linh Anh

Bài liên quan