Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt hơn 2,6 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

09:08 23/05/2024

Trong kỳ 1 tháng 5/2024, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,63 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 6,36 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong kỳ 1 tháng 5/2024 (từ ngày 1/5 đến ngày 15/5/2024), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 31,9 tỷ USD, tăng 7,7% (tương đương tăng 2,29 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 4/2024. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 270,82 tỷ USD, tăng 16,8% (tương đương tăng 38,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,8 tỷ USD, tăng 13,9% (tương đương tăng 22,29 tỷ USD). Tuy nhiên, trong kỳ 1 tháng 5/2024, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,63 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 6,36 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt hơn 2,6 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5
Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt hơn 2,6 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5.

Về xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2024 đạt 14,64 tỷ USD, giảm 8% (tương đương giảm 1,28 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4/2024. Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm trị giá so với kỳ 2 tháng 4/2024 gồm: sắt thép các loại giảm 256 triệu USD (48,9%), máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 218 triệu USD (10,9%), điện thoại các loại và linh kiện giảm 187 triệu USD (9,5%), gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 108 triệu USD (15,7%).

Tính đến hết ngày 15/5/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 138,59 tỷ USD, tăng 16,1% (tương đương tăng 19,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 5/2024, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 10,39 tỷ USD, giảm 6,5% (tương đương giảm 720 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 4/2024. Tính đến hết ngày 15/5/2024, tổng trị giá xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 99,19 tỷ USD, tăng 13,6% (tương đương tăng 11,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2024 đạt 17,26 tỷ USD, tăng 26% (tương đương tăng 3,57 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 4/2024. Sự gia tăng này chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 915 triệu USD (25,5%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 542 triệu USD (32,2%); vải các loại tăng 203 triệu USD (33,2%).

Tính lũy kế đến hết ngày 15/5/2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 132,23 tỷ USD, tăng 17,5% (tương đương tăng 19,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Một số nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,61 tỷ USD (26,7%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 2,15 tỷ USD (15,2%); sắt thép các loại tăng 967 triệu USD (27,3%).

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5/2024 đạt 10,77 tỷ USD, tăng 25,3% (tương đương tăng 2,17 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4/2024. Tính đến hết ngày 15/5/2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 83,6 tỷ USD, tăng 14,2% (tương đương tăng 10,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 63,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

P.V (t/h)