BacABank sẽ tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu

15:00 06/09/2021

Vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ 7.085 tỷ đồng lên 7.531 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, BAB/HNX) sẽ tăng vốn điều lệ từ 7.085 tỷ đồng lên mức hơn 7.531 tỷ đồng sau khi hoàn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

BacABank thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:63, người sở hữu 1.000 cp được nhận 63 cp mới). Theo đó, tổng số cổ phiếu đã phát hành là hơn 44,6 triêu cp. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu từ tháng 9-10/2021, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

BacABank sẽ tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu
BacABank sẽ tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ 7.085 tỷ đồng lên 7.531 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2021, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ, đạt hơn 435 tỷ đồng và hơn 348 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng cho cả năm 2021, BacABank đã thực hiện được 62% sau nửa đầu năm.

Tổng tài sản Ngân hàng giảm 5% so với đầu năm, chỉ còn gần 11.282 tỷ đồng tính đến cuối quý II. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 2% (78,147 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 31% (504 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm mạnh 55% (còn 5.246 tỷ đồng) chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn. Ngân hàng ghi nhận gần 2.136 tỷ đồng tiền cho vay các TCTD khác, gấp 3,6 lần đầu năm.

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng nợ xấu Ngân hàng tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 641 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 79%, dù chỉ chiếm hơn 41 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhiều vẫn là nợ có khả năng mất vốn với hơn 310 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0,79% lên 0,82%.

Linh An