Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn lên trên 7.500 tỷ đồng

DNHN - Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ thêm gần 446,4 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, BAB/HNX) lên mức trên 7.531 tỷ đồng.

Cụ thể số vốn điều lệ tối đa thêm gần 446,4 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ. 

Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn lên trên 7.500 tỷ đồng
Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn lên trên 7.500 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn này trước đó đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 của BAB thông qua. Cụ thể, BAB sẽ tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành hơn 44,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương 6,3% vốn điều lệ. Việc tăng vốn sẽ giúp BAB nâng cao năng lực tài chính, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn, phát triển mạng lưới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Tính cả thời điểm hiện tại và sau khi tăng vốn, BAB cũng không có cổ đông nào sở hữu từ 20% cổ phần trở lên.

Với số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm, BAB đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 đều tăng trưởng so với kết quả năm 2020. Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2021 đạt 125.510 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 99.851 tỷ đồng, tăng 8%; cho vay khách hàng đạt 88.179 tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Năm 2021, Bắc Á Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 875 tỷ đồng và 700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với kết quả năm 2020.

Linh An

Tin liên quan