Tổng cục Hải quan: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 9 đạt 26,34 tỷ USD

12:51 22/09/2022

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 9 đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.

Với kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9 lũy kế tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2022 đạt 526,04 tỷ USD, tăng 15,7%, tương ứng tăng 71,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 15% đạt 161,15 tỷ USD; tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 15,9% đạt 364,89 tỷ USD. 

Ảnh minh họa

 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 9 đạt 26,34 tỷ USD. Ảnh: T.Bình.  

Tuy nhiên tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD. Trong kỳ 1 tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 năm 2022 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% so với kỳ 2 tháng 8/2022. 

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 9/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,17 tỷ USD, tương ứng giảm 38,2%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 1,07 tỷ USD, tương ứng giảm 31,5%; hàng dệt may giảm 980 triệu USD, tương ứng giảm 44,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 751 triệu USD, tương ứng giảm 29,7%...

Tính đến hết 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 265,34 tỷ USD, tăng 17,8% tương ứng tăng 40,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Hải quan cho biết, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nửa đầu tháng 9/2022  đạt 9,59 tỷ USD, giảm 35,4%, tương ứng giảm 5,27 USD so với kỳ 2 tháng 8/2022. 

Tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 195,04 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng tăng 29,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. 

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.

Như vậy, tính đến hết 15/9/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 13,7%; tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 169,85 tỷ USD, tăng 13,5%  so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

T.H