Nghệ An chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

09:38 24/09/2022

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành triển khai một số nhiệm vụ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao: Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát việc kê khai giá của doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá. Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giá kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu tiền vé đúng giá niêm yết của doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, cấu kết đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức kê khai, niêm yết.

Ảnh minh họa
Hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe bắc Vinh (Nghệ An).

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan theo dõi, đánh giá diễn biến tình hình thị trường cung cấp, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động tham mưu phương án đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đẩy mạnh theo dõi, cập nhật biến động giá để kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng. Thực hiện rút ngắn chu kỳ công bố theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, chính quyền địa phương theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không niêm yết giá bán hàng hóa và bán không đúng giá niêm yết theo quy định của pháp luật, trong đó có dịch vụ lưu trú, du lịch. Sở Y tế tăng cường rà soát giá thuốc, vật tư y tế, tăng cường công tác kiểm tra kê khai giá theo quy định, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế với giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. 

Ảnh minh họa
Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa.

Sở Tài chính có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân thuộc danh mục kê khai giá do Sở Tài chính tiếp nhận. Các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát phương án giá đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá, trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị, thành chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền và thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường, công khai minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải và hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý. Đối với các hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, chủ động tổ chức triển khai rà soát để có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định. Song song với đó, tăng cường xử lý các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống người dân.

Văn Cương