Sản xuất đảm bảo an toàn môi trường - xu thế tất yếu trong cạnh tranh

20:38 01/04/2024

Người nông dân có thể giảm lượng khí thải carbon hơn nữa bằng cách giảm sử dụng hóa chất và nhiên liệu, cũng như điều chỉnh các phương pháp sản xuất và vận chuyển.

Việt Nam đã nhận được một tin vui từ Ngân hàng Thế giới khi được thông báo về khoản chi trả trị giá 51,5 triệu USD. Khoản tiền này được trả cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh, chủ yếu là thông qua các hoạt động hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, cũng như tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.

Điều này đặt ra một tiền đề quan trọng cho Việt Nam, khi các diện tích rừng trong nước có thể phát huy tác dụng, không chỉ trong việc bảo vệ môi trường mà còn trong phát triển kinh tế. Một trong những tiềm năng quan trọng được nhắc đến là tiềm năng thương mại từ tín chỉ carbon của các loại rừng, bao gồm cả rừng cao su.

Sản xuất đảm bảo an toàn môi trường - xu thế tất yếu trong cạnh tranh
Sản xuất đảm bảo an toàn môi trường - xu thế tất yếu trong cạnh tranh.

Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích cao su trên toàn quốc vào cuối năm 2023 ước đạt hơn 910.000 ha, mặc dù có xu hướng giảm nhẹ so với năm trước do sự cạnh tranh từ các loại cây có giá trị khác. Tuy nhiên, diện tích giảm này không ảnh hưởng lớn đến tiềm năng kinh tế của rừng cao su, nơi mà có nhiều cơ hội mang lại giá trị kinh tế kép.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cũng đã cam kết hướng tới sự phát triển bền vững về môi trường và kinh tế. Trong năm 2024, VRG dự kiến tập trung vào việc đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm cho một phần lớn diện tích cao su và rừng trồng sản xuất. Ngoài ra, VRG cũng đang nghiên cứu và thương mại hóa việc hấp thụ carbon từ rừng cao su, từ đó tạo ra nguồn thu nhập mới cho các đơn vị sản xuất lâm nghiệp.

Tiềm năng thương mại từ tín chỉ carbon của các loại rừng, đặc biệt là rừng cao su, không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và duy trì giá trị kinh tế từ rừng; khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo động lực cho các nỗ lực tiết kiệm nguyên liệu và sử dụng năng lượng tái tạo.

PV (t/h)