Nghệ An: Tích cực triển khai giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11

DNHN - Nhằm kịp thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã và đang tích cực triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thanh Chương đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, để sớm đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng được thụ hưởng, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau đại dịch Covid 19. Để kịp thời triển khai, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các phòng ban và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Ảnh minh họa
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương tổ chức giải ngân vốn vay tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tới khách hàng

Đồng thời, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương cũng đã phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan để rà soát, tổng hợp nhu cầu nguồn vốn vay giai đoạn 2022 – 2023 và từng năm của các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn huyện để tập trung truyên truyền và hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện làm hồ sơ vay vốn theo đúng quy định. Ngay sau khi nhận được thông báo vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đã tham mưu với Ban đại diện triển khai phân bổ vốn cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hơn nữa, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ của ngân hàng để phối hợp với tổ chức hội, tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ để giải ngân. Qua đó, người dân đã được tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi, giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trên tinh thần “Để không ai bị bỏ lại phía sau”, vào ngày 28/4/2022, tại xã miền núi Thanh Thuỷ, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đã tổ chức giải ngân vốn vay tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tới khách hàng. 

Ảnh minh họa
Nhờ vốn vay tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, các em học sinh - sinh viên trên địa bàn huyện Thanh Chương đã mua sắm được laptop để phục vụ học tập

Tính đến 28/6/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đã giải ngân vốn vay của các chương trình tín dụng chính sách theo Nghi quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ là 23.985 triệu đồng, trong đó: 8,6 tỷ đồng cho 172 lao động vay giải quyết việc làm; 3.785 triệu đồng cho 10 hộ vay nhà ở xã hội; 11.520 triệu đồng cho 1.152  học sinh – sinh viên vay mua máy tính phục vụ học tập; 80 triệu đồng cho 1 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vay. Số vốn được phân bổ đợt 1 còn lại, hiện Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đang tiếp tục hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục để triển khai giải ngân kịp thời.

Được biết, trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ngành liên quan, các địa phương và các tổ chức, đoàn thể để rà soát đối tượng đủ điều kiện và tổ chức cho vay kịp thời, đúng quy định. Mặt khác, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương sẽ tổ chức giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Hoàng Lan

Bài liên quan