#Nghị quyết số 11

Nghệ An: Đô Lương kịp thời đưa các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống

Nghệ An: Đô Lương kịp thời đưa các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống

Để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương (Nghệ An) đã và đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ…

Anh Sơn (Nghệ An): Kịp thời truyền tải hiệu quả nguồn vốn chính sách theo Nghị quyết số 11 của chính phủ đến với người dân

Anh Sơn (Nghệ An): Kịp thời truyền tải hiệu quả nguồn vốn chính sách theo Nghị quyết số 11 của chính phủ đến với người dân

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã và đang tập trung truyền tải kịp thời, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của chính phủ đến với người dân trên địa bàn huyện này…

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi đầu hiệu quả tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi đầu hiệu quả tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi đầu hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghi quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Lãnh đạo huyện chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Lãnh đạo huyện chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu tại phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện này…

Nghệ An: Tích cực triển khai giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11

Nghệ An: Tích cực triển khai giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11

Nhằm kịp thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã và đang tích cực triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nghệ An: Nghi Lộc tập trung triển khai hiệu quả chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Nghệ An: Nghi Lộc tập trung triển khai hiệu quả chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã và đang tập trung triển khai hiệu quả chương trình vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, nhằm góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện này…