Hà Tĩnh thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng trong 9 tháng

10:35 19/09/2022

Tĩnh đến hết ngày 16/9, toàn tỉnh thu NSNN là 13.730 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán được giao và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 16.300 tỷ đồng, cao hơn dự toán năm 2021 là 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa 7.800 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng. Đây là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay.

Hà Tĩnh thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng trong 9 tháng
Hà Tĩnh thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng trong 9 tháng.

Tĩnh đến hết ngày 16/9, toàn tỉnh thu NSNN là 13.730 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán được giao và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt gần 6.230 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021; thu xuất nhập khẩu hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 88,2% dự toán và tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả thu NSNN trong những tháng đầu năm cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã thích nghi với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất – kinh doanh ổn định với đà tăng trưởng cao. Trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách phục hồi kinh tế như miễn, giảm, giãn các khoản thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, Hà Tĩnh đang làm tốt nhiệm vụ thu ngân sách và cân đối, phát triển nền kinh tế. Với đà tăng thu như hiện nay, Hà Tĩnh đang tiến gần hơn với mục tiêu lập kỷ lục thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay - 16.300 tỷ đồng.

PV