Phiên đấu thầu đầu tiên, 2 thành viên trúng 34 lô tương ứng 3.400 lượng vàng

15:10 23/04/2024

Kết thúc phiên đấu thầu ngày 23/4, tổng cộng có 2 thành viên trúng thầu, và tổng khối lượng vàng trúng thầu đạt 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng.

Theo Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 và Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, cùng với các văn bản điều chỉnh liên quan, và dựa trên kết quả đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 23/4/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố kết quả tổng hợp như sau:

Tổng cộng có 2 thành viên trúng thầu, và tổng khối lượng vàng trúng thầu đạt 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng.

Phiên đấu thầu đầu tiên, 2 thành viên trúng 34 lô tương ứng 3.400 lượng vàng
Phiên đấu thầu đầu tiên, 2 thành viên trúng 34 lô tương ứng 3.400 lượng vàng.

Giá trúng thầu cao nhất đạt mức 81.330.000 đồng/lượng, trong khi giá trúng thầu thấp nhất là 81.320.000 đồng/lượng.

Theo quy định, khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Khối lượng tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Tính theo giá vàng cuối ngày, các NH, DN cần hơn 110 tỉ đồng. Các chuyên gia và DN đều nhận định quy mô thị trường vàng miếng SJC hiện tại không nhiều. Chỉ cần khoảng 300 - 400 lượng vàng cung ra thị trường cùng một thời điểm có thể khiến giá biến động mạnh. Do đó, cần quan sát thêm nhiều phiên đấu thầu trong vài ngày chứ không chỉ 1-2 ngày. 

P.V (t/h)