Điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội

DNHN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Văn bản số 873/UBTVQH14-CTĐB về việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 
 
 
 

Tin liên quan