Những điểm mới của Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

08:15 27/04/2024

Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 15/3/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2024 có nhiều điểm mới khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nghị định số 32/CP đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý và phát triển các cụm công nghiệp (CCN), góp phần vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng công nghiệp hóa ở vùng nông thôn, như đã quy định trong Chính phủ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Phân cấp hoàn toàn cho chính quyền địa phương từ công tác xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp đến thành lập/mở rộng cụm công nghiệp, quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp…

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, nêu rõ rằng Nghị định này tập trung vào các doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho CCN. So với quy định trước đó của Nghị định 68/CP, Nghị định 32 điều chỉnh đối tượng đầu tư, đưa ra quy định mới cho các tổ chức đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN.

Nghị định số 32 đã giải quyết một số vấn đề phức tạp liên quan đến việc thành lập CCN, đặc biệt là trong việc xác định chủ đầu tư và quyền nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương gặp khó khăn trong việc hiểu rõ và thực hiện các quy định của Nghị định này.

Ông Nguyễn Thế Hiệp từ Sở Công Thương Hà Nội đề xuất các bộ sớm có hướng dẫn cụ thể để thực hiện Nghị định 32/CP theo nhiệm vụ được giao. Đề xuất bao gồm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các quy định liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, nhằm thống nhất cách triển khai trên cả nước. Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu và sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về nội dung của Nghị định 32, bao gồm quy hoạch chi tiết, các điều chỉnh về chủ đầu tư, và chuyển đổi mô hình quản lý CCN từ các cơ quan cấp huyện sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương cho biết Nghị định số 32/CP có các căn cứ rõ ràng từ các luật như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Môi trường, Luật Quản lý tài sản công, Luật Phòng cháy chữa cháy... Bộ Công Thương hiện đang tiến hành thu thập ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. Thông tư này dự kiến sẽ được ban hành sớm, có hiệu lực từ 1/7/2024.

Ông Ngô Quang Trung đề nghị: “Các đồng chí góp ý vào Thông tư hướng dẫn quy định của Bộ Công thương. Đề nghị các đồng chí có 2 ý: Một là đề nghị tổ chức nghiên cứu kỹ và góp ý vào những nội dung chúng tôi đã đề cập; Thứ hai nữa là những nội dung mà thấy cần thiết phải hướng dẫn thêm, quy định thêm thì các đồng chí cũng tham gia rất cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp thu rất có trách nhiệm tất cả các ý kiến của các đơn vị để chúng ta sẽ có một văn bản Thông tư ban hành đáp ứng được yêu cầu cao nhất của chúng ta”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên, đã khẳng định rằng Nghị định đã giải quyết được một số vấn đề phức tạp và bất cập trong quản lý và phát triển CCN. Tuy nhiên, vẫn còn một số đề xuất chưa được giải quyết triệt để do không phù hợp với các luật và văn bản chuyên ngành khác của Nhà nước. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

Để triển khai Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất các địa phương điều chỉnh hoặc xây dựng mới Quy chế quản lý CCN và các chính sách hỗ trợ phát triển CCN phù hợp với quy định của Nghị định này và các văn bản khác có liên quan của Nhà nước. Ông cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành xử lý các CCN theo quy định trước ngày 31/12/2026 và tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật tại các CCN trên địa bàn. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về CCN trên cả nước để hỗ trợ quản lý và phát triển.

Hoàng Anh