Bình Dương xem xét mức chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024

16:23 18/12/2023

Sau khi bổ sung và tăng số lượng, dự kiến kinh phí chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn năm 2024 của Bình Dương sẽ là khoảng 273 tỷ 964 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2023.

Ngày 18/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp để xem xét phương án chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bình Dương xem xét mức chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024
Bình Dương xem xét mức chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024.

Theo phương án đề xuất của Sở Tài chính, mức chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024 giữ nguyên so với Tết Quý Mão năm 2023, với mức chi cao nhất là 10 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đề xuất tăng thêm số lượng công nhân lao động và bổ sung chi thăm, tặng quà gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Nhà giàn DK, cùng với địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn.

Sau khi bổ sung và tăng số lượng, dự kiến kinh phí chi hỗ trợ Tết Giáp Thìn năm 2024 sẽ là khoảng 273 tỷ 964 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2023. Ông Nguyễn Lộc Hà đã thống nhất với phương án này và yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo việc chi hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng và kịp thời.

Vân Nguyễn