Tổng cục Hải quan chỉ đạo thu hồi 1.580,4 tỷ đồng tiền nợ thuế

DNHN - TP Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách nợ thuế xuất, nhập khẩu quá hạn với trên 1.041 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu và chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2021.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: Tổng Cục Hải quan vừa giao chỉ tiêu và chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan tích cực thực hiện và thực hiện có hiệu quả việc thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2021 với tổng số tiền hơn 1.580,4 tỷ đồng…

Cụ thể, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng, Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng, Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ, Hải quan Quảng Ngãi trên 26 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội trên 25,7 tỷ đồng, Hải quan Hà Nam Ninh trên 21,8 tỷ đồng. 

Tổng cục Hải quan chỉ đạo thu hồi 1.580,4 tỷ đồng tiền nợ thuế
Tổng cục Hải quan chỉ đạo thu hồi 1.580,4 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Hải quan Khánh Hòa trên 17,7 tỷ đồng; Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu trên 16,2 tỷ đồng, Hải quan Quảng Ninh trên 9,7 tỷ đồng, Hải quan Hải Phòng và Hải quan Đồng Tháp trên 5,4 tỷ đồng; Hải quan Lạng Sơn trên 5,3 tỷ đồng, Hải quan Nghệ An trên 4,4 tỷ đồng.

Hải quan Đà Nẵng trên 4,8 tỷ đồng, Hải quan Hà Giang trên 3 tỷ đồng, Hải quan Đồng Nai trên 2,5 tỷ đồng, Hải quan Thừa Thiên Huế trên 1,5 tỷ đồng, Hải quan An Giang trên 1,2 tỷ đồng và Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng.

Đây là những khoản nợ thuế quá hạn bao gồm 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ phạt vi phạm hành chính tính đến thời điểm 31/12/2020.

Những Cục hải quan địa phương không nằm trong danh sách giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn này thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Linh Anh

Tin liên quan