Ngành Tuyên giáo Bình Dương: Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu

DNHN - Sáng 14/01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự có ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2020, công tác Tuyên giáo được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và tỉnh Bình Dương có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xenNgành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra; đóng vai trò quan trọng trong thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên lĩnh vực Tuyên giáo một cách kịp thời, nghiêm túc; đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường và mang lại kết quả nhất định. Công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu góp phần quan trọng hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác của ngành năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị​
Toàn cảnh hội nghị​. (Ảnh: BinhDuongGov) 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong năm 2020 của ngành Tuyên giáo Bình Dương. Ông nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Bình Dương, cũng là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế - xã hội toàn cầu do Đại dịch Covid-19. Song ngành Tuyên giáo đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác chính trị tư tưởng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, ngành Tuyên giáo sẽ đứng trước những thuận lợi, khó khăn và thách thức, do đó ngành cần phải bám chắc quan điểm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy; tập trung vào công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như tham mưu tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn của ngành Tuyên giáo các cấp, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Gia

Tin liên quan