Độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đạt được cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương

DNHN - Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cho biết, độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đã tăng từ 41,8% năm 2015 lên 59,6% năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, năm 2020, độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện so với năm 2019, tăng hơn 2,9 triệu khách hàng vay (trên 10,7 triệu hồ sơ vay mới). Nâng số khách hàng trong kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia vượt trên 30% so với mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển giai đoạn 2015 - 2020.

Độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đạt được cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương và khu vực nước có thu nhập cao OECD.

Bên cạnh việc mở rộng độ phủ thông tin tín dụng, năm 2020 CIC còn hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 thông qua việc giảm giá sản phẩm, dịch vụ 2 lần với tổng số tiền là khoảng 200 tỷ đồng.

Điều này góp phần hỗ trợ các ngân hàng giảm chi phí hoạt động, qua đó giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và cá nhân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang ngày càng phát triển và tác động rất lớn vào mọi mặt của hoạt động kinh tế, xã hội, CIC tiếp tục khai thác triệt để công năng và hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin hiện nay; tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2023. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các xu hướng công nghệ mới vào hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiệp vụ xử lý, cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng.

PV

Tin liên quan