Bao nhiêu doanh nghiệp duy trì được nếu Covid-19 kéo dài?

Nếu Covid-19 kết thúc ở tháng 4, chỉ có khoảng 0,8% số doanh nghiệp có khả năng phá sản; 49,2% doanh nghiệp vẫn duy trì. Nhưng nếu đại dịch kéo đến hết tháng12, tỷ lệ doanh nghiệp có thể duy trì được chỉ là 7,4% và có tới 39,3% doanh nghiệp phá sản, theo Báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế, do Nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện.

Báo cáo vừa được công bố, hoàn thành trên cơ sở khảo sát 510 doanh nghiệp đến thời điểm 1-4-2020, có cập nhật số liệu của các bộ, ngành. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, tác động của Covid-19 đến khu vực doanh nghiệp đã bắt đầu bộc lộ một cách rõ ràng trong tất cả các ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp.

Thư Linh - Thu Trang

Tin liên quan