Ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến BAEMIN: Tiếp tục tăng tốc để phát triển bền vững

“Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam có 3 yếu tố tạo nên sự phát triển là: Sự sẵn sàng của khách hàng, nền tảng cơ sở vật chất và công nghệ”, đó là nhận định của ông Jinwoo Song - Tổng Giám đốc Ứng dụng BAEMIN Việt Nam khi đánh giá về thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam tại hội thảo “Thương mại điện tử - Xu thế phát triển bền vững”.

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?