[Info] Cao tốc Bắc - Nam: Mời thầu 2,2 tỷ USD cho 307km

Kinh tế | 10:20:00 15/05/2019 |  0

5 gói thầu thuộc cao tốc Bắc - Nam được bộ GTVT chào thầu quốc tế đầu tư theo hình thức BOT gồm các đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

5 gói thầu thuộc cao tốc Bắc - Nam được bộ GTVT chào thầu quốc tế đầu tư theo hình thức BOT gồm các đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đầu tư - [Info] Cao tốc Bắc - Nam: Mời thầu 2,2 tỷ USD cho 307km

Nguyễn Tiến Thực

Từ khóa: cao tốc Bắc Nam

Theo: NDT