Chủ tịch nước: Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao

Kinh tế | 08:49:27 15/10/2016

Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia… Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.

Đó là một trong những nội dung bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”, diễn ra vào tối 14/10 tại Hà Nội.

thu-tuong-chinh-phu-ton-vinh-doanh-nhan-1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.

Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia Mở đầu bài phát biểu của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đến dự Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”, đúng vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016). Chủ tịch nước cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, sinh động và thiết thực không chỉ trong việc cổ vũ, động viên kịp thời những nhà nông xuất sắc, tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, mà còn góp phần xây dựng “Hình mẫu người nông dân mới”, hình thành lớp chủ nhân đích thực của nông thôn mới, năng động, dám nghĩ, dám làm và hợp tác hiệu quả cao. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, sinh thái của đất nước. Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân ngày càng được cải thiện. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu đó có vai trò, đóng góp quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Những cống hiến, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân - lực lượng chiếm gần 70% dân số, gần 50% lao động của cả nước - đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam, hội viên Hội Nông dân và nông dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiệt liệt chúc mừng 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu được vinh dự trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” ngày hôm nay; biểu dương Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức và duy trì thường niên sự kiện đầy ý nghĩa này” – Chủ tịch nước nói trong bài phát biểu. Hỗ trợ nông dân thành công nhân nông nghiệp của nền sản xuất lớn Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu”.

thu-tuong-chinh-phu-ton-vinh-doanh-nhan-2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bìa phải) và Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn trao danh hiệu Nông dân Xuất sắc 2016 cho nữ nông dân.

Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, Bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đồng bộ trên địa bàn nông thôn. Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Bảo tồn và phát triển làng nghề”, “Đào tạo nguồn nhân lực”, “Phát triển kinh tế hợp tác”... nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, xây dựng nông thôn mới với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; chú trọng xây dựng và thực hiện các hương ước, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần triển khai các hoạt động thiết thực để đưa tiến bộ khoa học - công nghệ về khu vực nông thôn, tích cực hỗ trợ nông dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải phóng lao động thủ công và phấn đấu trở thành công nhân nông nghiệp của nền sản xuất lớn. Hội Nông dân các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia và thụ hưởng thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến người nông dân, không chỉ trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển và hội nhập, mà còn trong việc điều chỉnh các chính sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân và người dân nông thôn. [box]Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016 Tối qua 14/10, 63 nông dân được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc (NDVN XS) năm 2016; đại diện cho 63 tỉnh, thành cả nước. Theo tiêu chí của Ban Tổ chức Chương trình, có 4 nhóm nông dân tiêu biểu được bình chọn, bao gồm: Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp); Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia; Nông dân có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

thu-tuong-chinh-phu-ton-vinh-doanh-nhan-4

Ông Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của Hội NDVN nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân xuất sắc, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia".

thu-tuong-chinh-phu-ton-vinh-doanh-nhan-3

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Đảng và ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016” cho 30 nông dân xuất sắc đợt đầu tiên. Tại cuộc bình chọn năm nay, 63 tỉnh, thành phố đã gửi hồ sơ của 133 ứng cử viên. Hội đồng bình chọn chung khảo gồm 10 thành viên đến từ Trung ương Hội NDVN và Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công thương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình VN và Báo Nông thôn ngày nay đã nghiên cứu cẩn trọng để tìm ra 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016. Trong số 63 NDXS năm 2016, có 49 là nam và 14 nữ; 9 người là đồng bào dân tộc thiểu số; 51 người là sản xuất kinh doanh giỏi; 5 người có thành tích tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh; 5 người có phát minh sáng kiến, giải pháp kỹ thuật; 2 người có thành tích trong xây dựng nông thôn mới; nhiều Nông dân xuất sắc 2016 vừa là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa có thành tích tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới hoặc vừa là nông dân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đồng thời là nông dân đạt thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, hoặc là vừa là nông dân giỏi vừa là người có thành tích đóng góp lớn cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nông dân Việt Nam xuất sắc lớn tuổi nhất: Ông Phù Văn Khên (SN 1942) đến từ tỉnh Kiên Giang; Nông dân Việt Nam xuất sắc ít tuổi nhất: Anh Trương Văn Phúc (SN 1984) đến từ Tiền Giang; Nông dân Việt Nam xuất sắc nhân ái nhất: Anh Đặng Quang Hữu đến từ Quảng trị. Anh Hữu cho khoảng 600 hộ dân nghèo mượn với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng để trồng rừng. Nông dân Việt Nam xuất sắc có doanh thu “khủng” nhất: Chị Lê Thị Thà đến từ Quảng Ninh. Với mô hình kinh doanh thực phẩm an toàn, thức ăn, giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản mỗi năm chị Thà có thu nhập 35 tỷ đồng; Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016 có tỷ suất lợi nhuận cao nhất: Anh Phan Văn Chung đến từ Vĩnh Long. Với 14ha trồng cam sành, mỗi năm anh Chung có doanh thu 20 tỷ đồng, lợi nhuận 6,5 tỷ đồng. Nông dân Việt Nam xuất sắc tích tụ ruộng đất nhiều nhất: Anh Huỳnh Khắc Vũ đến từ Phú Yên với 104 ha trồng mía, sắn. Anh Huỳnh Khắc Vũ cũng là người sử dụng lao động nhiều nhất, với 120 lao động.[/box] Nguyễn Dương (theo báo dantri đưa tin)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập