5 tháng, Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9,1%

Kinh tế | 08:36:38 30/05/2016

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1427,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính đạt 286,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 218,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 10,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5 % và tăng 0,2%, doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% và tăng 1,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 33,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 9,4%. Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1427,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 7,8%. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm đạt 1091,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng mức và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng có mức tăng khá: Lương thực, thực phẩm tăng 13,6%; hàng may mặc tăng 10,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,6%; phương tiện đi lại tăng 8,3%; riêng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 1,3%. Tổng cục Thống kê cũng cho biết, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước tính đạt 158,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng mức và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Quảng Ninh tăng 10,5%; TP Hồ Chí Minh tăng 7,8%; Hà Nội tăng 6,8%. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm ước tính đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng mức và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Đồng Nai tăng 9,3%; Thừa Thiên Huế tăng 7,7%; TP Hồ Chí Minh tăng 7%; Thanh Hóa tăng 6,9%; Hà Nội tăng 2,7%. Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu năm đạt 165 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 8,8%.
 (theo ktdt.vn)
 

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập