03 kịch bản dự báo tăng trưởng GRDP của TP.HCM năm 2021

DNHN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn khó kiểm soát, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đưa ra 03 kịch bản dự báo tăng trưởng GRDP của TP.HCM năm 2021, mức tăng trưởng khả quan nhất có thể đạt 6,37%.

Nguồn: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM .

 

Nguồn: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

 

 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, TP.HCM xác định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thực hiện “Mục tiêu kép” bằng 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Theo đó, trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Thứ hai, triển khai chính sách hỗ trợ của thành phố về tài chính và phi tài chính, như: triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu; xây dựng định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn..

Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm; hỗ trợ chi phí tiêm vắc xin; hỗ trợ trực tiếp đối với các thương nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn…

Thứ ba, kiến nghị Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, hỗ trợ 100% kinh phí khi doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trong nước… 

Đề xuất Chính phủ xem xét giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2021; kéo dài chính sách giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp du lịch trong năm 2021; cho phép doanh nghiệp lữ hành giảm 80% số tiền ký quỹ trong thời gian 02 năm để giúp tạo dòng tiền hoạt động; xem xét kéo dài thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất, tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 80% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm tự nguyện…

Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng giá điện sản xuất trong năm 2021 và những năm tiếp theo; triển khai, đưa hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia đi vào thực tế.

PV

Bài liên quan