Thu ngân sách năm 2018 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, vượt dự toán

Tài chính | 15:38:00 10/01/2019

Tính đến hết năm 2018, thu cân đối ngân sách ước đạt 1,422 triệu tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán, tương đương vượt 103.500 tỷ đồng.

Cơ cấu chi đã được chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% - Ảnh: Quang Phúc.

Đây là số liệu chính thức vừa được Bộ Tài chính công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 tổ chức chiều ngày 9/1.

Theo đó, thu ngân sách trung ương trong năm 2018 đã vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương cũng vượt 12,5% so với dự toán.

Về chi ngân sách, cơ cấu chi đã được chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%. Ước tính đến cuối năm 2018, giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt 67,6% dự toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 là đạt 70,7% dự toán. Trong đó, vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến 31/12/2018, dư nợ công đã xuống dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ xuống dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia đạt khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Bội chi ngân sách năm 2018 ở mức dưới 3,6% GDP thực hiện, thấp hơn so với dự toán là 3,7% GDP.

Về trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm với mức lãi suất bình quân khoảng 4,67%.

So với năm 2017, lãi suất trái phiếu năm 2018 đã giảm 1,31 điểm %. Nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ cũng được đa dạng hơn với tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016, giảm xuống còn 53,1% hiện nay.

Về thị trường chứng khoán, tính đến ngày 28/12/2018, vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2017. Con số này tương đương với 79% GDP năm 2017, và 72% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.

Duyên Duyên

Từ khóa: Thu ngân sách 2018

Theo: Vneconomy

Nên đọc