Nhiều quy định về trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 08 sẽ hết hiệu lực

21:06 28/11/2023

Sau hơn 8 tháng triển khai Nghị định số 08, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân đã tích lũy đủ thời gian 180 ngày để đáp ứng quy định tại Nghị định số 65.

Ngày 28/11, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến của các bộ ngành, hiệp hội, và doanh nghiệp về việc hoãn một số quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023. Nghị định này được xem xét để điều chỉnh quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (Nghị định 65) về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, thời gian gần đây đã có sự theo dõi và đôn đốc đối với doanh nghiệp để thanh toán nợ trái phiếu. Các biện pháp như tăng cường công tác thanh tra, giám sát, và công tác truyền thông cũng được thực hiện để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Nhiều quy định về trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 08 sẽ hết hiệu lực
Nhiều quy định về trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 08 sẽ hết hiệu lực.

Tính đến thời điểm Nghị định số 08 có hiệu lực (tính đến ngày 3/11/2023), có 68 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng gần 190.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu riêng lẻ cuối tháng 10 đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, tương đương với 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Cuộc họp đã nhận được 13 ý kiến từ các bộ, cơ quan trung ương, và hiệp hội. Nội dung ý kiến xoay quanh việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, và quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu. Đa số các đại biểu đều đồng tình với đề xuất không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bộ Tài chính lý giải rằng, Nghị định số 65 đặt điều kiện cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình từ 2 tỷ đồng tối thiểu trong vòng 180 ngày bằng tài sản của họ, không tính tiền vay. Do những điều kiện này, để duy trì nhu cầu mua trái phiếu doanh nghiệp từ những nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính nhưng chưa tích lũy đủ thời gian theo quy định, Bộ Tài chính đề xuất Nghị định số 08 quy định ngưng thực hiện quy định nêu trên tại Nghị định số 65 đến hết ngày 31/12/2023.

Hiện nay, sau hơn 8 tháng triển khai Nghị định số 08, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân đã tích lũy đủ thời gian 180 ngày để đáp ứng quy định tại Nghị định số 65. Do đó, không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực quy định này.

P.V (t/h)