Vocarimex tăng trưởng vượt xa so với kế hoạch

Tài chính | 11:03:00 14/06/2018

DNHN - Theo báo cáo tài chính tại Đại hội cổ đông 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) dự kiến 2018 doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9% so với năm 2017 và mục tiêu lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, cổ tức 2018 dự kiến 12%.

Kết thúc 2017, Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần 4.388 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hai mảng kinh doanh công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng lần lượt là 52,6% và 14,9% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch đề ra, vượt 50% so với kế hoạch. 

Kết quả đáng ghi nhận trên đến từ việc Vocarimex đã tập trung tái cấu trúc hoạt động đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết nhằm gia tăng hiệu quả của các khoản đầu tư; Chuyển đổi định hướng hoạt động, tập trung vào khai thác, phát triển khối khách hàng công nghiệp, thương mại và xuất khẩu, đẩy mạnh trong việc nghiên cứu tinh chế dầu và đưa ra các phối thức sản phẩm chuyên biệt, có chất lượng vượt trội nhằm cung cấp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Năm 2018, khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng và đặt mục tiêu chinh phục thị trường dầu ăn có quy mô lên đến 30.500 tỷ đồng, Vocarimex tiếp tục đẩy mạnh mảng công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, khẳng định tầm ảnh hưởng của Vocarimex trong lĩnh vực dầu ăn trên thị trường khi vừa sở hữu, đầu tư, liên doanh, liên kết ở các công ty thành viên có hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu ăn lớn tại Việt Nam giúp công ty gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường khi đàm phán và thương thảo đối với đối tác và khách hàng dựa trên lợi thế qui mô có được.

M.Hương

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc