Gian lận từ hàng quá cảnh

Tin tức | 10:08:00 09/09/2019

Thay vì giữ nguyên trạng hàng hóa tạm nhập, vận chuyển đến cửa khẩu để tái xuất, một số đối tượng trên đường vận chuyển đã phá niêm phong, rút ruột hàng quá cảnh đưa vào nội địa tiêu thụ.

Huy Hoàng - Sinh Nguyễn

Theo: tapchitaichinh.vn