Dự án cung cấp dịch vụ đám mây thế hệ tiếp theo

Tin tức | 14:21:35 12/04/2017

DNHN- Các nhà nghiên cứu tại IMDEA Networks đang làm việc cho dự án RECAP do EU tài trợ để phát triển thế hệ tiếp theo của các hệ thống điện toán đám mây được tối ưu hóa để hỗ trợ Internet mọi thứ (IoE).

Dự án sẽ mở đường cho một khái niệm mới trong việc cung cấp các dịch vụ đám mây. RECAP sẽ phát triển thế hệ tiếp theo của công nghệ điện toán đám mây, cạnh và sương mù thông qua các tiến bộ nghiên cứu được nhắm mục tiêu trong việc tối ưu hóa, mô phỏng và tự động hóa hạ tầng điện toán đám mây. Nó sẽ xem xét làm thế nào để thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng mới và các mô hình cung cấp dịch vụ. Nó sẽ nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ và phân bổ các nguồn lực một cách năng động, gắn với các yêu cầu người sử dụng thay đổi theo thời gian. Nhà nghiên cứu chính của RECAP, Tiến sĩ Paolo Casari, nói: "Ngày nay, vô số các dịch vụ được cung cấp bởi đám mây. "Đây không chỉ là các hệ thống lưu trữ phân tán: biên tập trực tuyến hợp tác, hội thảo video, triển khai và lưu trữ trang web, các dịch vụ tính toán chuyên sâu, xử lý dữ liệu và các công cụ quản trị doanh nghiệp chỉ là một vài ví dụ về các tài nguyên và dịch vụ mà đám mây có thể cung cấp." Vincenzo Mancuso, Điều phối viên Dự án RECAP, nói thêm: "Điều này chắc chắn sẽ tăng lên nhiều hơn nữa: vào năm 2020, số lượng thiết bị yêu cầu dịch vụ cho các nền tảng điện toán đám mây sẽ rất lớn. "Để cung cấp phản ứng nhanh cho các yêu cầu của người dùng, hầu hết dữ liệu sẽ phải được lưu trữ và xử lý ở cạnh mạng hoặc trực tiếp trong các thiết bị di động lân cận, có thể là di động. Điều này đòi hỏi một sự xem xét cơ bản về mô hình cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng và điện toán đám mây, và sẽ đòi hỏi phải xử lý dữ liệu chuyên sâu, học máy và phân tích, để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây có thể được tối ưu hóa ngay lập tức và những lỗi đó được nhanh chóng xác định và khắc phục. Dự án sẽ kéo dài đến tháng 1 năm 2020. Kim Bùi

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập