BHXH tỉnh Quảng Bình: Tỷ lệ bảo phủ BHYT đạt 94,5% dân số

Tin tức | 15:23:00 28/01/2019 |  1

DNHN - Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BHXH Việt Nam, sự ủng hộ tích cực của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình ( BHXH Quảng Bình) đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5% dân số, cao hơn bình quân chung của cả nước 7%.

Ông Phạm Thanh Tùng - Giám đốc BHXH tỉnh và ông Trần Minh Thùy - Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT

Theo báo cáo của BHXH Quảng Bình, tổng số người tham gia BHXH, BHYT đạt hơn 84 vạn người, trong đó các nhóm đối tượng đều vượt kế hoạch BHXH Việt Nam. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần 2.000 người so với năm trước, vượt 9% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5% dân số, cao hơn bình quân chung của cả nước 7%. Chi đúng, chi đủ kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 45.383 đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH thông qua hệ thống bưu điện và thẻ ATM . Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH trên toàn quốc phục vụ tốt việc tin học hóa trong giám định BHYT, kiểm soát chi BHYT hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng. 100% người lao động đã được rà soát thông tin và trả sổ BHXH để tự quản lý. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho 42.098 lượt người. Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 1.045.838 lượt người với tổng số tiền chi trả 860 tỷ đồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kết quả trong số 28 thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN có 25 thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết trên 10% so với quy định, trong đó 9 thủ tục được rút ngắn từ trên 50% thời gian, 6 thủ tục rút ngắn thời gian từ 40% đến 50%. Đồng thời, 100% các dịch vụ công trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN còn 45 giờ/năm, bằng mức trung bình của các nước ASEAN 3. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các đơn vị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, đề nghị đăng ký tham gia BHXH đối với 180 lao động, điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 586 lao động, thu hồi được 8 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, xử phạt vi phạm hành chính 7 chủ sử dụng lao động, thu hồi 67 triệu đồng tiền chi BHXH sai quy định. Xuất toán 30 tỷ đồng chi khám chữa bệnh BHYT. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Các đơn vị, ban ngành liên quan, mặt trậnTổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền. Từ đó, nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên một bước, tự giác tham gia chính sách BHXH, BHYT. Góp phần tích cực vào ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Trọng Lãnh

Từ khóa: BHYT BHXH Quảng Bình

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc