Điện thoại di động, mỹ phẩm bị đề xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

UBND TP.HCM mới đây đã có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, UBND TP.HCM thống nhất với Bộ Tài chính về việc xây dựng đề án nói trên để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Bổ sung nhiều nhóm hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, UBND TP.HCM cho rằng có thể nghiên cứu bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa, dịch vụ như điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ.

Lý do có đề xuất trên, theo UBND TP.HCM, nước hoa và dịch vụ thẩm mỹ nên được bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì loại hàng hóa, dịch vụ này thuộc nhóm khá cao cấp, qua đó giúp mở rộng điều tiết thuế vào thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên. 

Đối với các hàng hóa, dịch vụ còn lại trong đề xuất trên tuy không phải là hàng hóa, dịch vụ cao cấp song cũng không phải là hàng hóa, dịch vụ rất thiết yếu, cần phải đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý.

Riêng điện thoại di động tuy là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, nhưng cần đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ khá trở lên, có nhu cầu và khả năng thu nhập thường xuyên sử dụng các sản phẩm thế hệ mới.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, UBND TP.HCM cho rằng có thể nghiên cứu bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa, dịch vụ như điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thu hẹp đối tượng miễn thuế

Việt Nam hiện có tới 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. So với thông lệ quốc tế (thường từ 4 đến 8 nhóm), số lượng hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng như vậy là quá nhiều.

Từ thực tế trên, UBND TP.HCM cho rằng trong thời gian tới cần nghiên cứu thu hẹp đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Theo đó, chỉ nên giữ lại đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ sau: 

Thứ nhất là hàng hóa, dịch vụ khó xác định giá trị gia tăng như dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán... Thứ hai là hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước trả tiền như: vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; phát sóng phát thanh truyền hĩnh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Thứ ba là hàng hóa, dịch vụ thực chất không nhằm mục đích kinh doanh vì lợi nhuận. Thứ tư là hàng hóa, dịch vụ của những công đoạn khó quản lý thuế, chẳng hạn như sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do người sản xuất trực tiếp bán ra…

Đối với thuế tài sản, theo UBND TP.HCM, Việt Nam hiện mới đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng phi nông nghiệp mà chưa đánh thuế đối với nhà và công trình kiến trúc trên đất (bất động sản). Việc nghiên cứu đánh thuế bất động sản với một ngưỡng miễn thuế nhất định để không đánh thuế vào người có thu nhập thấp là một khả năng nên xem xét mở rộng cơ sở thuế tài sản.

Cũng theo góp ý của UBND TP.HCM, trong thời gian tới cần nghiên cứu thu hẹp diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bỏ ưu đãi vì mục tiêu xã hội trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời rà soát và chỉ giữ lại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vì mục tiêu điều tiết và phân bổ nguồn lực kinh tế đối với những trường hợp đặc biệt có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế.

Lê Thanh - Mai Hương

Bài liên quan