Bộ Công Thương ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm

16:24 20/09/2023

Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu lại khái niệm về sản xuất và kinh doanh thực phẩm để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực thi Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương vừa công bố một loạt đề xuất và giải pháp quan trọng nhằm cải thiện việc thực thi Luật An toàn thực phẩm, để đảm bảo rằng thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng là an toàn và đáng tin cậy. Dưới đây là những điểm chính trong những đề xuất này:

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi và bổ sung Luật An toàn thực phẩm nhằm cải thiện quản lý của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu là đảm bảo rằng việc quản lý thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới. Điều này bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ và sản phẩm thủ công truyền thống. Đề xuất cũng liên quan đến việc cụ thể hóa trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường khả năng quản lý.

Bộ Công Thương ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm
Bộ Công Thương ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu lại khái niệm về sản xuất và kinh doanh thực phẩm để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực thi Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Điều 64 của Luật An toàn thực phẩm để phù hợp với thực tiễn và quy định hiện hành. Điều này nhằm đảm bảo rằng các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ và siêu thị tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương đề xuất thống nhất các quy định về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp thông báo kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu. Điều này giúp tránh tình trạng kiểm tra lặp lại đối với cùng một mặt hàng thực phẩm từ cùng một nhà sản xuất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương đề xuất chính thức thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc UBND tỉnh tại 3 tỉnh/thành phố đã thực hiện mô hình thí điểm. Điều này nhằm tổng kết và đánh giá kết quả thí điểm để làm cơ sở cho việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm. Các tỉnh/thành phố khác cũng được đề nghị tổng kết và đánh giá việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.

UBND các tỉnh/thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và đảm bảo quản lý thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Cần phối hợp giữa các cơ quan chức năng và lực lượng Quản lý thị trường để kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Điều này cũng đòi hỏi bố trí nguồn kinh phí phù hợp để xác định chất lượng sản phẩm và đảm bảo hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Những đề xuất và kiến nghị này nhằm đảm bảo rằng an toàn thực phẩm là một ưu tiên hàng đầu và đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn và chất lượng. Bộ Công Thương cam kết cải thiện quản lý an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho mọi người.

P.V (t/h)